Voorbeelden van preventie
Henkel
Preventietoepassing: 
Betere afstemming op omverpakking of logistiek
Productcategorie: 
Was- en onderhoudsproducten
Vier keer meer wasbeurten per vrachtwagen

Al twintig jaar lang investeert de groep Henkel in de verdere concentratie van zijn wasproducten, onder meer voor de merken Persil en Dixan. Vandaag verkoopt de groep verpakkingen met dosissen voor maar liefst 100 wasbeurten. Daardoor vervoert ze vier keer meer wasdosissen per vrachtwagen en produceert ze de helft minder verpakkingsafval voor hetzelfde aantal wasbeurten.

Dixan en Persil in geconcentreerde vorm

De groep Henkel produceert en verdeelt talloze merken van wasproducten, lijmen, cosmetica en verzorgingsproducten. De groep lanceerde begin jaren ‘90 de eerste programma’s om zijn hoeveelheid verpakking te verminderen. In diezelfde periode lanceerde Henkel zijn eerste geconcentreerde wasproducten onder de merken Dixan 2000, Persil Super en Megapearls. ”We zijn blijven investeren in de verdere concentratie van onze producten. In die mate zelfs dat de huidige wasmachinebakjes te klein zijn voor de hoeveelheden waspoeder van 20 jaar geleden”, aldus Jannick Clinkemalie, Head R&D Laundry and Home Care, Henkel Frankrijk-Benelux.

CO2 -emissies gedaald tot een vierde

”We concentreren onze poeders en vloeibare producten met twee doelstellingen voor ogen: de consument het leven makkelijker maken en actie ondernemen voor het milieu”, vervolgt Jannick Clinkemalie. ”Bovendien besparen we heel wat kosten en verminderen we de uitstoot van onze transporten. Zo vervoeren we dankzij de literflessen van onze ‘3x geconcentreerde’ vloeibare producten vier keer meer wasdosissen per pallet. Daardoor daalt de CO2 -uitstoot van het transport tot een vierde.”

Meer wasbeurten per verpakking om te onthouden

Geconcentreerde producten vragen minder verpakking. Daardoor kon Henkel de hoeveelheid verpakking met de helft reduceren, zonder te snoeien in het aantal wasbeurten. ”De inhoud van standaarddozen was jarenlang goed voor 25 wasbeurten. Door de vereiste hoeveelheid product per wasbeurt te verminderen, kregen we veel kleinere verpakkingen … In die mate dat sommige consumenten de indruk hadden dat ze meer betaalden voor minder product. Daarom grepen we terug naar grotere verpakkingen. Terzelfdetijd hebben we ook het aantal dosissen vergroot. Vandaag zijn onze grootste verpakkingen goed voor maar liefst 100 wasbeurten.”

 

Om te onthouden 

  • Henkel werkt al twintig jaar aan de verdere concentratie van zijn wasproducten.
  • Dankzij zijn supergeconcentreerde vloeibare producten vervoert de groep vier keer meer wasdosissen per vrachtwagen en de helft minder verpakkingen.
  • Het bedrijf hecht veel belang aan het informeren van de consument en de aanvaarding van zijn producten.

 

Hoe Henkel de concentratie van zijn wasproducten optimaliseert

 Stap 1: de chemie van de bestanddelen uitspelen

Om een wasproduct te concentreren speelt Henkel de chemie en de interactie tussen de bestanddelen uit. Daarnaast optimaliseert het bedrijf ook de aard en de hoeveelheid oppervlakteactieve bestanddelen, ontkalkers, blauwsel, complexvormers en enzymen.

Stap 2: de verpakkingen aanpassen

De verpakking van detergenten zou kunnen reageren met de oppervlakteactieve bestanddelen. Om dat te voorkomen, moeten ze voldoen aan specifieke resistentieparameters. Maar dat betekent nog niet dat de verpakking zwaarder wordt. Verpakkingen in polyethyleen en polypropyleen worden het minst aangetast door de oppervlakteactieve bestanddelen.

 Stap 3: de consument informeren

Om geconcentreerde wasproducten optimaal te laten gebruiken, is het nodig om de consumenten te sensibiliseren en te informeren. De campagne van Henkel draait rond drie krachtlijnen: juist doseren, de wasmachine goed vullen en een doeltreffende reiniging vanaf lage temperaturen verzekeren. Deze instructies staan ook vermeld op de etiketten.

 

Met onze geconcentreerde wasproducten beantwoorden we niet alleen aan de vraag van de markt, maar verminderen we ook onze transporten en verpakkingsvolumes.

Jannick Clinkemalie, Head R&D Laundry and Home Care, Henkel Frankrijk-Benelux 

 

Henkel en het milieu

Henkel investeert actief in projecten rond corporate social responsibility.

  • Henkel lanceerde een programma om de CO2 -emissies van zijn productievestigingen te verminderen. De focus lag daarbij op de reductie van het energieverbruik. Van 2003 tot 2007 daalde het energieverbruik van alle productievestigingen met 21 % per ton. Bijgevolg daalde de CO2 -uitstoot met 15 %.
  • Henkel neemt deel aan de rondetafel over duurzame palmolie (‘Round table for Sustainable Palm Oil’ - RSPO). Dat project streeft ernaar om de palmpitolie voor de productie van detergenten enkel bij goedgekeurde plantages aan te kopen. Die moeten de telers voldoende vergoeden, geen pesticiden gebruiken en niet bijdragen tot de ontbossing van tropische wouden.

 

 

Ook u kunt het succes van uw geconcentreerde producten vergroten

Enkele tips van Henkel:

  • De aanvaarding door de consument is essentieel voor het commerciële succes van een geconcentreerd product. Probeer hem dus zo goed mogelijk te informeren.
  • Informeer de consument over de te gebruiken dosissen.
  • Bekijk bij geconcentreerde producten de milieu-impact van de hele keten: aanpassingen aan het productieproces, chemische formule, recyclage van de verpakking, …