Voorbeelden van preventie
Spadel
Preventietoepassing: 
End of life: Recycleerbaar of herbruikbaar
Herkomst van de materialen
Productcategorie: 
Dranken
Van inzameling tot fles

De nieuwe verpakkingen van 6 x 1,5 l Spa Reine vermelden dat de flessen 25 % gerecycleerde PET bevatten. Daarmee bevestigt Spadel haar pioniersrol in gebruik van gerecycleerde PET. Die ecologische keuze ligt volledig in lijn met de bedrijfsmissie. Het gebruik van gerecycleerde PET reduceert de CO2 -uitstoot over de volledige keten met ongeveer 11 %, van de productie van grondstoffen en flessen tot de distributie en de uiteindelijke afvalverwerking.

Een kwart gerecycleerde PET in de flessen Spa Reine

Spadel bracht in 1998 voor het eerst flessen mineraalwater op de markt die voor 25 % uit gerecycleerde PET bestaan. “In die tijd besteedde de markt nog relatief weinig aandacht aan ecologische aspecten,” verklaart Bernard Michotte, Manager Environmental Affairs van Spadel. “Vandaag zijn consumenten veel gevoeliger hiervoor. Daarom wilden we duidelijk in de verf zetten dat ook de nieuwe flessen Spa Reine die we in 2008 lanceerden voor 25 % uit gerecycleerde PET bestaan. De flessen zijn bovendien lichter dan vroeger. Net als bij de glazen flessen streven we ernaar om de cirkel uiteindelijk rond te maken.”

11 % minder CO2 -uitstoot

“Elke ton gerecycleerde PET betekent 2,5 ton minder CO2 - uitstoot in het productieproces van de flessen, inclusief inzameling en transport,” voegt Bernard Michotte toe. “Vertaald naar een fles van 1,5 l betekent dit een vermindering van de CO2 -uitstoot over de volledige productiecyclus met 11 %. Daarnaast verbruiken we ook minder fossiele grondstoffen – primaire PET grondstof wordt immers gemaakt van aardolie.”

Met elke ton gerecycleerde PET die we gebruiken stoten we 2,5 ton minder CO2 uit.

Bernard Michotte, Manager Environmental Affairs van Spadel 

 

Om te onthouden

 • Spadel wilde gerecycleerde PET gebruiken in mineraalwaterflessen zonder toegevingen te doen op de kwaliteit van de verpakking.
 • Door de integratie van 25 % gerecycleerde PET in de flessen, reduceert het bedrijf niet alleen de CO2 -uitstoot, maar ook het verbruik van fossiele grondstoffen die nodig zijn voor de productie van primaire PET grondstof. Zo verbruikte Spadel sinds 2000 al 16.000 ton minder primaire grondstoffen.
 • Door uitgebreide tests kon Spadel een lichtere en volledig voedselveilige fles ontwikkelen, met de perfecte kleur.

Flessenkleur onder controle houden

“We voerden heel wat tests uit om de productie van de flessen op punt te stellen,” verklaart Bernard Michotte. “De belangrijkste uitdaging zit in de kleur van het PET. Bij een te groot percentage gerecycleerde PET krijg je na meerdere cycli een verkleuring van het materiaal, vaak in de vorm van een geelachtige schijn. Dat is nefast voor een product als mineraalwater, waarbij de kleur van de fles juist heel zuiver moet zijn. De geringste afwijking kan de verkoop schaden. We stelden vast dat het probleem niet optreedt bij een gehalte van 25 % gerecycleerde PET, zelfs niet na meerdere recyclagecycli.”

Voedselveiligheid waarborgen

“De gerecycleerde PET mag bovendien de voedselveiligheid niet in het gedrang brengen,” vervolgt Bernard Michotte. “Alhoewel het gebruikte materiaal officieel werd goedgekeurd voor direct contact met voedingswaren, voerden we toch nog migratietests uit met verschillende soorten gerecycleerde materialen. We deden ook organoleptische metingen bij verschillende opslagtemperaturen. Dankzij de tests konden we flessen ontwikkelen met 25 % gerecycleerde PET die even goed presteren als flessen van primaire PET grondstof.” De Europese Commissie wil de wetgeving van de verschillende lidstaten rond dit thema harmoniseren. In het Publicatieblad van 28 maart 2008 verscheen de verordening 282/2008. Die heeft het specifiek over gerecycleerde kunststof die bestemd is voor direct contact met voedingswaren.

Gerecycleerde PET is beperkt beschikbaar

Gerecycleerde PET voor direct contact met voedingswaren is slechts beperkt beschikbaar. Gemiddeld worden in Europa slechts 37 % van alle PET-flessen selectief ingezameld. Landen als België, waar dat percentage meer dan 68 % bedraagt, zijn eerder uitzonderingen. De helft van de ingezamelde PET gaat bovendien naar de productie van textielvezels. PET-flessen uit 100 % gerecycleerd materiaal zijn op dit moment dan ook geen realistische optie.

 

Spadel en het leefmilieu

Respect voor het leefmilieu maakt deel uit van het engagement dat Spadel aangaat voor duurzame ontwikkeling. Naast het gebruik van gerecycleerde materialen levert het bedrijf ook inspanningen op heel wat andere domeinen :

 •  Afvalpreventie : het gewicht van een fles Spa Reine van 1,5 l (inclusief dop en etiket) daalde van 56,6 g in 1971 tot 33,9 g in 2007. Goed voor 40 % minder afval op het einde van de levenscyclus of een besparing van 1.800 ton afval per jaar.
 • Beperking van CO2 -uitstoot : de fabriek van Spa Monopole reduceerde haar CO2 -uitstoot sinds 1990 met 40 %. De kantoren van Spadel in Brussel en de productiesites van Bru (Stoumont) en Brecon (Wales) kopen bovendien enkel 100 % hernieuwbare elektriciteit aan.
 • Bescherming van leefmilieu en grondwater : Spadel ijvert voor het vastleggen van beschermde en gecontroleerde grondwaterzones. De beschermde zone van Spa telt vandaag 13.000 hectaren. Toen de groep een nieuwe productiesite in gebruik nam voor Bru, ontmantelde Spadel de oude industriële site. De site werd volledig in zijn natuurlijke vorm hersteld, onder meer door het aanplanten van 400 heesters.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid :

 • De Spa Foundation steunt Europees wetenschappelijk onderzoek.
 • Via het ”Corporate Funding Programme” steunt Spadel twee watervoorzieningsprojecten voor ontwikkelingsregio’s in Chili en Mexico.
 • Spadel steunt het zuidpoolstation “Princess Elisabeth”, het eerste polaire station met “zero emission”. België maakt met het station haar wetenschappelijke wederoptreden op de Zuidpool.

 

Hoe PET recycleren voor voedingsverpakkingen?

Spadel gebruikt in haar blauwe Spa Reine flessen gebruiksklare PET dat 25 % gerecycleerd materiaal bevat. Het gebruikte productieproces laat toe om PET te produceren dat de voedselveiligheid garandeert. Het gerecycleerde PET doorloopt daarbij een ingewikkeld proces. We zetten de verschillende stappen op een rijtje.

Stap 1 : selectieve inzameling en sortering

In België worden PMD*-verpakkingen opgehaald in blauwe afvalzakken en containerparken en gesorteerd in gespecialiseerde centra. De PETfractie bestaat voornamelijk uit flessen voor mineraalwater en frisdranker. De flessen worden gestoreerd volgens kleur en nadien samengedrukt in balen. Recyclagefabrieken kopen de balen in alle uithoeken van Europa. *Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons

Stap 2 : recyclagefabriek

De resterende gekleurde flessen en eventuele vreemde voorwerpen worden afgescheiden via technologie gebaseerd op optische detectie. De flessen worden voorgewassen en versneden tot schilfers, die op hun beurt in een warmwaterbad intensief gewassen worden om onzuiverheden weg te nemen. Het waswater wordt gerecupereerd en gerecycleerd. Dan gaan de schilfers door een flotatiesysteem om er de etiketten en doppen af te scheiden. Het systeem maakt gebruik van de densiteitsverschillen tussen de verschillende elementen, die ervoor zorgen dat het PET zinkt terwijl de andere plastics bovendrijven. Na de flotatie worden de schilfers in verschillende stappen gespoeld, gedroogd en opnieuw gesorteerd door een optische sorteermachine. Tijdens het proces wordt de kwaliteit van de schilfers voortdurend gemeten. Op dit punt kunnen de schilfers als secundaire grondstoffen dienen voor de productie van thermovormfolie, binddraden of textielvezels.

Stap 3 : producenten van korrels

De schilfers van gerecycleerde PET gaan door een extrusiemachine met dubbele schroef en komen eruit als amorfe, niet-gekristalliseerde granulaten. De korrels worden gemengd met primaire PET grondstof, die er identiek uitziet. Daarna worden ze gekristalliseerd. De door Spadel gebruikte korrels bevatten 25 % gerecycleerde PET. De korrels gaan daarna in een SSPreactor (Solid State Polymerization) waar het moleculaire gewicht en de intrinsieke viscositeit van het PET worden verhoogd. Door opwarming en vacuümtrekking worden de eventuele resterende onzuiverheden verwijderd. Op het einde van het proces is de gerecycleerde PE T geschikt voor direct contact met voedingswaren en de productie van flessen voor mineraalwater.

 

 

De challenge tests

Gerecycleerde PET is pas geschikt voor direct contact met voeding als het aan strenge kwaliteitsvereisten voldoet. Om zeker te zijn dat alle contaminaties effectief worden uitgeschakeld, wordt het recyclageproces onderworpen aan de zogenaamde challenge tests. Tijdens de tests worden bewust contaminaties aan de gerecycleerde PET toegevoegd. De tests simuleren op die manier een worst case scenario van slecht gebruik van de fles door de consument. Het recyclageproces wordt pas goedgekeurd als het de challenge tests succesvol doorstaat. Ook de recente Europese verordening 282/2008/EC bevestigt de noodzaak van de tests.

 

Barrières en additieven vragen extra aandacht

Goede basisproducten vinden in voldoende hoeveelheden. Dat is de belangrijkste uitdaging van dit hele proces. Steeds meer vinden we in PETflessen additieven en barrières (onder meer nylonlagen) terug. Die materialen kunnen tijdens het recyclageproces degraderen en tot een geelverkleuring van de gerecycleerde PET leiden. Om die verkleuring te vermijden kunnen de ‘slechte’ flessen bij de start van het recyclageproces verwijderd worden, maar dat schaadt het rendement. Er blijven immers minder bruikbare balen PET over, waardoor het duurder wordt om schilfers van goede kwaliteit te maken.

 

Ook u kunt gerecycleerde PET gebruiken in uw verpakkingen.

Enkele tips van Spadel :

 • Het gerecycleerde materiaal moet compatibel zijn met het verpakte product en moet voldoen aan de normen voor voedselveiligheid.
 • Een te hoog gehalte aan gerecycleerde PET kan na meerdere recyclagecycli leiden tot een geelverkleuring.