Voorbeelden van preventie
Carrefour Belgium
Preventietoepassing: 
Vermindering van het productverlies
Productcategorie: 
Voedingswaren
Producten die beter inspelen op de behoeften van de consument

Supermarktketen Carrefour verkoopt steeds meer voedingsproducten in verschillende porties. Enkele voorbeelden zijn gekookte ham en lasagne. Dankzij dergelijke portionering kunnen de consumenten hun aankopen beter afstemmen op hun behoeften en meer variatie brengen in hun voeding. Bovendien verspillen ze zo minder voedsel.

Eén product, verschillende porties

Carrefour verkoopt steeds meer voedingsmiddelen in verschillende porties. Op die manier wil de groep een zo ruim mogelijk assortiment aanbieden en beantwoorden aan de behoeften van verschillende types huishoudens. Zo is gekookte ham beschikbaar in familiepakketten van 10 sneden en in individuele porties van 3 sneden. Een ander voorbeeld is lasagne. Die wordt verkocht in porties van 400 gram (1 tot 2 personen) en 900 gram (2 tot 3 personen). “De portionering speelt in op het stijgend aantal alleenwonenden”, verduidelijkt Pascal Léglise, Quality Director bij Carrefour Belgium. “Bovendien willen consumenten meer variatie brengen in hun voeding. Dankzij portionering kunnen ze dat. Zo past deze aanpak in de strategie van onze groep om het leven van onze klanten te vereenvoudigen.”

Minder verspilling

“Door hetzelfde product in verschillende porties aan te bieden, wordt er minder voedsel verspild. De consumenten kunnen immers de porties kopen die het best overeenstemmen met hun behoefte”, aldus Guido Brosius, Packaging Manager voor Carrefour Belgium. “Door de hoeveelheid voedselafval te verminderen, voldoen we zowel aan een ecologische als aan een economische noodzaak. Bovendien helpen we onze klanten zo hun koelkast te beheren.”

Aanpassingen aan de productie

Kleinere porties vragen wel meer werk. Dat blijkt duidelijk in de productie. “Elke nieuwe verpakking vraagt een aangepast productieproces en dus een extra technische investering door de producent. Onze uitdaging bestaat erin een optimaal evenwicht te vinden tussen de productiekosten, de verpakkingskosten en de inhoud”, besluit Guido Brosius.

Om te onthouden

  • Door producten in verschillende porties aan te bieden, beantwoordt Carrefour aan de wensen van de klant om meer gebruiksgemak en variatie.
  • Dankzij portionering kunnen consumenten hun aankopen afstemmen op de grootte van hun huishouden en zo voedselverspilling beperken.
  • Verschillende porties van hetzelfde voedingsmiddel aanbieden, vraagt om een doordachte productie-, marketingen diversificatiestrategie.

 

Hoe Carrefour individuele porties ontwikkelt ?

Stap 1: marktonderzoek

De beslissing om een product in verschillende porties aan te bieden, steunt op marktonderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten bepalen de Category Managers bij Carrefour voor elk product de gepaste verpakking.

Stap 2: onderhandeling met de producent

Nieuwe verpakkingsformaten – en, voor gekookte ham bijvoorbeeld, een andere manier om de sneden te rangschikken – vragen om aanpassingen in het productieproces. Onderhandelingen met de leverancier bepalen de technische haalbaarheid van de portionering.

 Stap 3: marketing van het product

Promotionele communicatie ondersteunt elke nieuwe referentie. Dat geldt ook voor bestaande producten die een nieuwe verpakking krijgen. Dergelijke innovaties worden onder meer gepromoot met kortingbonnen en artikels in het magazine van Carrefour.

 

Door onze producten in verschillende porties aan te bieden, willen we het leven van onze klanten vereenvoudigen.

Pascal Léglise, Quality Director, Carrefour Belgium

 

Ook uw onderneming kan voordeel halen uit de portionering van producten

Enkele tips van Carrefour:

  • Maak een bewuste keuze tussen portionering en diversificatie. Door hetzelfde product in verschillende verpakkingen in de rekken te plaatsen verdwijnt er ruimte voor andere producten.
  • Portionering is het meest geschikt voor populaire, bederfbare producten. Het is economisch niet interessant voor producten die niet regelmatig gekocht worden.

 

 

Carrefour en het milieu

  • Carrefour volgt al jaren een strategie om de verpakkingshoeveelheid te verminderen. Ze onderzocht voor talloze producten de minimale verpakkingsdikte om producten kwaliteitsvol te vervoeren en op te slaan. En dat voor verschillende verpakkingsmaterialen.
  • De groep verwijdert geleidelijk alle schadelijke materialen uit zijn verpakkingen, ook voor non-foodproducten. Daardoor zijn de verpakkingen ook beter te recycleren.
  • De supermarktketen doet onderzoek naar‘bioplastics’.Voor producten zoals gehakt evalueert ze onder meer verpakkingen in nieuwe soorten composteerbare en hernieuwbare materialen.