Wetgeving

Belangrijkste regelgevende of wettelijke bepalingen betreffende het ontwerp van verpakkingen

Ontwerp van de verpakkingen
Toepassingsgebieden Regelgevingskader (Europa) Regelgevingskader (België)
Verpakkingen bestemd om met voedingsmiddelen in contact te komen Regulation (EC) No 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC
 1. 3 JULI 2005. - Koninklijk besluit betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen
 2. 1 MEI 2006. - Koninklijk besluit betreffende een verklaring van overeenstemming en prestatiecriteria voor de analysemethode voor keramische voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen
Verpakkingen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
 1. Directive 2008/39/EC amending Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intented to come into contact with food
 2. Directive 84/500/EE on the approximation of the laws of the Member States relating to ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs
 3. Directive 2007/42/EC relating to materials and articles made of regenerated cellulose film
 4. Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food
 5. Regulation (EC) No 1895/2005 on the restriction of use of certain epoxy derivatives in materials and articles intended to come into contact with food
 6. Directive 78/142/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to materials and articles which contain vinyl chloride monomer and are intended to come into contact with foodstuffs
 7. Directive 82/711/EEC laying down the basic rules necessary for testing migration of the constituents of plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs
 8. Regulation (EC) No 450/2009  on active and intelligent materials and articles intended to come into contact with food
 1. 8 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen
 2. 11 MEI 1992. - Koninklijk besluit betreffende mineralen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen.
 3. 23 NOVEMBER 2004. - Koninklijk besluit inzake materialen en voorwerpen van folie van geregenereerde cellulose, bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen.
 4. De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.
 5. 5 JULI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005, betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen.
 6. 11 MEI 1992. - Koninklijk besluit betreffende mineralen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen.
 7. 11 MEI 1992. - Koninklijk besluit betreffende mineralen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen.  
 8. Geen specifieke reglementering in België die verwijst naar deze verordening. Niettemin is de verordening automatisch van toepassing op België.
Verpakkingen voor farmaceutische en medische producten Directive 2009/53/EC amending Directive 2001/82/EC and 2001/83/EC as regards variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products 

De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.

Verpakkingen voor het vervoer van gevaarlijke producten Regulation (EC) No 1272/2008 "CLP" on classification, labelling and packaging of substances and mixtures and amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC and amending Regulation (EC) No 1907/2006 
 1. 11 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisch recht van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 en van de Verordening (EG) nr. 1272/2008
 2. 18 JULI 2002. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of hun verwijdering
 3. 21 DECEMBER 1998. - Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu ,de volksgezondheid en de werknemers
Aerosols Directive 2008/47/EC amending, for the purposes of adapting to technical progress, Council Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers  11 JANUARI 1993. - Koninklijk besluit tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke mengsels met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan
Essentiële eisen
 1. Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste amended by Council Directive 2004/12/EC and 2005/20/EC
 2. Decision 97/129/CE on the identification system for packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste 
   
 1. 4 NOVEMBER 2008. - Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval
 2. 25 MAART 1999. - Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen
Grondstoffenverwerking – Vervaardiging van verpakkingen
Toepassingsgebieden Regelgevingskader (Europa) Regelgevingskader (België)
Machtigingen en beperkingen die worden toegepast op chemische stoffen die in verpakkingen worden gebruikt Regulation (EC) No 440/2008 of 30 May 2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 
 1. 17 OKTOBER 2011. - Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
 2. 11 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisch recht van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 en van de Verordening (EG) nr. 1272/2008
Farmaceutische verpakkingen
 1. Directive 2003/94/EC laying down the principles and guidelines of good manufacturing practice in respect of medicinal products for human use and investigational medicinal products for human use
 2. Standard ISO 15378:2006 - Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) as revised by ISO 15378:2011
   
 1. 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
 2. De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.
Verpakkingen bestemd om met voedingsmiddelen in contact te komen. 
 1. Regulation (EC) No 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC
 2. Regulation (EC) No 178/2002  laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety

   

 1. De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.
 2. De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.
Gebruik van gerecycleerd plastic voor verpakkingen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
 1. Regulation (EC) No 282/2008 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with foods and amending Regulation (EC) No 2023/2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food
 2. Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food
   
 1. De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.
 2. De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.
Etikettering van de primaire verpakkingen Regulation (EC) No 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC 
 1. De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.
Verpakking
Toepassingsgebieden Regelgevingskader (Europa) Regelgevingskader (België)
Hygiëne van de verpakkingen bestemd om met voedingsmiddelen in contact te komen 
 1. Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuff
 2. Directive 1993/43 concerning hygiene of foodstuffs Standard ISO 22000: Management systems of food safety - Requirements for any organization in the food chain
 3. Standard EN 15593: Management of hygiene in the production of packaging for foodstuffs Several private standards (BRC, BRC/IOP, IFS, AIB...)
 1. 22 DECEMBER 2005. - Koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne
 2. 22 DECEMBER 2005. - Koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne
 3. De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk..
Farmaceutische verpakkingen
 1. Directive 93/42/EEC concerning medical devices
 2. ISO 11607 standard: Packaging for terminally sterilized medical devices
 1. 18 MAART 1999. - Koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen
 2. De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.
Conformiteit van de voorverpakte producten
 1. Directive 76/211/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged products
 2. Directive 2007/45/EC laying down rules on nominal quantities for prepacked products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, and amending Council Directive 76/211/EEC
 3. (repealed) Directive 89/396/EEC on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs
 4. Directive 2011/91/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs
 1.  (a) 28 DECEMBER 1979. - Koninklijk besluit betreffende het voorverpakken naar gewicht of naar volume van bepaalde producten in voorverpakkingen
  (b) 12 SEPTEMBER 1980. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de modaliteiten voor de identificatie van het vulbedrijf, van het bedrijf dat de vulling heeft laten uitvoeren of van de importeur van voorverpakkingen en van de modaliteiten van uitvoering van de bedrijfscontroles op de voorverpakkingen
 2. 19 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot omzetting van de richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten
 3. 9 FEBRUARI 1990. - Koninklijk besluit betreffende de vermelding van de partij waartoe een voedingsmiddel behoort
 4. Geen informatie beschikbaar over de omzetting van deze richtlijn naar Belgisch recht.
Etikettering van de producten
 1. Directive 2000/13/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs 
 2. Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products 
 3. Directive 2004/27/EC on the Community code relating to medicinal products for human use and amending Directive 2001/83/EC
 4. Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 
 5. Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
 6. Regulation (EC) No 648/2004 on detergents 
 1. Geen informatie beschikbaar over de omzetting van deze richtlijn naar Belgisch recht
 2. De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.
 3. 1 MEI 2006. - Wet houdende herziening van de farmaceutische wetgeving
 4. De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.
 5. (a)(niet meer van kracht) 24 MEI 1982. - Koninklijk besluit houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu
  (b) 19 MAART 1981. - Koninklijk besluit tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan
 6. De nationale uitvoeringsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.
Opwaardering en recyclage
Toepassingsgebieden Regelgevingskader (Europa) Regelgevingskader (België)
  Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste, as amended by Directive 2004/12/EC  4 NOVEMBER 2008. - Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval